ΚρατησειςReservation

   Το όνομά σας*

   Το email σας*

   Ημερομηνία (π.χ. 31/3/2017) τουλάχιστον μια μέρα από σήμερα*

   Ώρα (π.χ. 16:00)*

   Άριθμός ατόμων*

   Τηλέφωνο επικοινωνίας*

   Ιδιαίτερες προτιμήσεις

   captcha

   Παρακαλώ εισάγετε στο πεδίο το κείμενο της εικόνας.

   Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά

   Ανοιχτά καθημερινά μεσημέρι – βράδυ.

   Γίνονται δεκτές οι πιστωτικές κάρτες:

   Visa, Master Card, American Express

    Your name*

    Your e-mail*

    Date (i.e. 31/3/2017) at least one day from now*

    Hour (i.e. 16:00)*

    Number of persons*

    Telephone*

    Special requests

    captcha

    Please fill the field with the text from the image.

    Fields with asterisk (*) must be filled

    Open everyday noon to evening. We accept:

    Visa, Master Card, American Express credit cards